MŨ BẢO HIỂM CHỮA CHÁY TT48

  • Loại sản phẩm: Mũ chữa cháy
  • Kích thước: 296 x 237 x 183 mm
  • Độ dày: ≥ 04 mm, có lớp xốp bảo vệ dày 20mm
  • Chất liệu: Nhựa ABS tổng hợp
  • Màu sắc: Đỏ
Danh mục: